t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Free 2 years old yellow lab ẩn bài đăng này hiện

I have a yellow lab I need to re-home. Free to good home. Would do beat on farm or with someone who could spend lots of time with him he is very awesome he just has a lot of lab tendacies.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6750323050

đã đăng:

hay nhất [?]